พิธีการกล่าวขอขมา เทวดา ประจำตน วาสนาดี มั่งมีเงิน

พิธีการกล่าวขอขมา เทวดา ประจำตน วาสนาดี มั่งมีเงิน

คนเราทุกคนนั้น อย่างที่ทราบกันว่าจะมีเทวดาประจำตัว ที่จะคอยช่วยในการปก ปักรัก ษ าและคุ้มครองในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างราบรื่น และยังช่วยเสริมความโชคดีความมั่งคั่งมั่งมี เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ของการเงิน การงาน ปัญหาต่างๆที่มีเข้ามานั้นจากที่หนักก็จะกลับกลายเป็นเบา

ปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาในชีวิตนั้น ความเชื่อของคนโบราณได้มีการกล่าวกันว่า เป็นในเรื่องราวของก ร ร มเก่าที่ติดตัวเรามา ให้ตัวเราต้องมาคอยแก้ในปัญหาที่เกิดขึ้น ความเชื่อนั้นได้มีการว่า หากได้มีการไหว้และบูชาเทวดาประจำตัวตนเองนั้น สิ่งที่เราทำจะช่วยหนุนนำให้ชีวิตผ่ า นเรื่องราวที่ไม่ดีไปได้ จะช่วยหนุนนําให้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป วันนี้เราจึงได้นำวิธีการกล่าวขอขมาเทวดาประจำตัว ที่ทุกคนนั้นสามารถทำกันได้และแนะนำว่าให้ทำกัน

ทำแล้วรับทรัพย์ ชีวิตดี มั่งมีเงินทอง

การบูชากราบไหว้เทวดาประจำตัวตน

ตั้งนะโม 3 จบ

“อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพา ลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะ โ ร ค ะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ”

ด้วยอานุภาพของพระพุ ท ธ เจ้า ด้วยอานุภาพของพระธร ร ม ด้วยอานุภาพของพระส ง ฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้

ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่อดีต ชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดา ที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดา ที่รักษาบ้ านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า

ถ้าท่านตกทุ ก ข์ขอให้พ้นจากทุ ก ข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมี ภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว

ขอจงให้ซึ่งอโหสิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุขความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปล อ ด ภั ยจาก อั น ต ร า ย ทั้งหลาย

จงมีความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศั ต รู ก ลุ่ มม า รทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รัก ของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

สิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากการที่เรากราบไหว้เทวดาประจำตัวตนเองแล้วนั้น ทุกท่านหมั่นที่จะทำบุญสร้างบุญกุศลให้กับตนเอง ตื่นเช้ามาใส่บาตร ถวายสังฆทานเข้าวัดเข้าวาทำบุญ เสร็จแล้วหมั่นกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลที่ตนเองได้ทำ ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร บุคคลที่เราได้ตั้งใจทำบุญไปให้ในครั้งนี้ ให้ได้มารับผลบุญที่เราได้กระทำ

การทำบุญนั้นไม่ใช่เพียงว่าเข้าวัดเข้าวาเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องเข้าวัดเราก็สามารถทำบุญยิ่งใหญ่ ทำความดีได้ การดูแลพ่อแม่ดูแลท่านทั้งสองที่อุ้มชูเรามา สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะ พาไปเที่ยวหาของอร่อยให้ทาน ดูแลในยามเ จ็ บป่ ว ย ท่านทั้งสองเปรียบเสมือนพระในบ้ า นที่ยิ่งใหญ่ ตัวเราดูแลท่านชีวิตจะไม่มีทางตกอับยากจนอย่างแน่นอน

การช่วย เหลือผู้อื่น ให้คำแนะนำที่ดี รับฟังเรื่องราวแลกเปลี่ยนความคิดที่ดีซึ่งกันและกัน มอบสิ่งของที่เรามีมากหรือหากมีกำลังช่วย เหลือซื้อของตามกำลังที่เราจะทำได้ สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนเป็นการทำบุญที่ตัวเรานั้นสามารถทำได้ในทุกที่ทุกเวลา โดยที่ไม่ต้องไปวัดอย่างเดียว ทำบุญแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาในชีวิตของเราอย่างแน่นอน

เรียบเรียง : hostingrc

ขอบคุณข้อมูลจาก : yimlamun

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *