ปลูกต้นมะนาว ปลูกต้นเดียว ออกทุกจุด จนเต็มต้น ได้ลูกใหญ่

ปลูกต้นมะนาว ปลูกต้นเดียว ออกทุกจุด จนเต็มต้น ได้ลูกใหญ่

ต้นมะนาวที่หลายๆบ้ า นมัก พี่จะปลูกกันเพื่อเอาไว้สำหรับการเก็บมาปรุงรสชาติอาหาร ทำในเมนูอาหารต่างๆ วันนี้เราได้นำวิธีการปลูกต้นมะนาวที่จะทำให้มะนาวนั้นมีลูกที่ ด ก เป็นวิธีการเ ร่ งฮ อ ร์ โ ม นให้ออกนอกฤดูกาลในมะนาวต้นเดียวนั้น สามารถจะออกได้ในทุกๆจุด สำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะซื้อมะนาวในราคาแพงๆ แถมยังไม่มั่นใจว่าที่เราซื้อมานั้นน้ำจะดีหรือไม่ดี วันนี้เราได้นำวิธีการปลูกต้นมะนาวมาฝากกันให้ผลที่ดีมากๆเลย

วิธีทำ ฮ อ ร์โ ม น ไข่เปิดตาดอกมะนาว

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ไข่ไก่ ประมาณ 5 กิโลกรัม

2 น้ำตาลอ้อย หรือกากน้ำตาล 5 กิโลกรัม

3 นมเปรี้ยว 3 ขวด

4 แป้งข้าวหมาก 3 ลูก

วิธีการทำ

1 ทำการบด แป้งข้าวหมากให้ละเอืยดแล้วนำมาเทผสมรวมกับนมเปรี้ยว ทำการปั่นไข่ไก่ทั้งเปลือกเลย และผสมใส่ลงไปใส่กากน้ำตาลหรือน้ำตาลอ้อยลงไปได้เลย แล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน จากนั้นปิดฝาภาชนะเอาไว้ หมักทิ้งเอาไว้ในที่ร่มเป็นเวลานาน 7-10 วัน ก่อนที่เราจะใช้ ให้สังเกตได้ว่า ฮ อ ร์โ ม นไข่ที่เราห มั กนั้น จะมีความหนืดหรือเหลว ถ้าหากว่าหนืดหรือแห้งมากเกินไป ให้ใช้น้ำมะพร้าวอ่อน เติมใส่ลงไป เพื่อที่จะลดความหนืด แล้วค่อยตวงน้ำออกมาใช้

2 โดยก่อนการจะใช้ฮ อ ร์ โมนไข่ให้เอาเสษหญ้า ปุ๋ ย ห มั ก ปุ๋ย คอกออกจากบริเวณโคนต้น เพื่อที่จะไม่ให้ไน โ ต ร เจนละลายไปเลี้ยงกับลำต้น จากนั้นเราจะใช้ฮอร์โมนไข่ปริมาณ 50 ซีซีผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร แล้วราดใส่ลงไปที่โคนต้นที่เตรียมเอาไว้พร้อมๆกันกับการผสมฮ อ ร์ โมนไข่จำนวน 10 ซีซี บวกกับน้ำตาลทราย 2-3 ช้อนโต๊ะ น้ำปริมาณ 20 ลิตรให้นำมา ฉี ด พ่ น ให้ทางไปของต้นมะนาว

3 อาจจะใช้ร่วมกับ ปุ๋ ย 0-52-34 อัตรา 10 กรัม, ไว ต า ไลเซอร์ 5 กรัม และ น้ำมะพร้าวอ่อน 100 ซี.ซี.ใส่เพิ่มเข้าไปได้เพื่อที่จะช่วยเสริมและช่วยกระ ตุ้ นการเปิดตาดอกให้มีความสมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น โดยจะทำการ ฉี ด พ่นให้กระจายทั่วๆ ให้มีความเปียกชุ่ม ฉี ด อาทิตย์ละ 1 ครั้งก็เพียงพอ

วิธีทำมะนาวออกนอกฤดู

การบังคับให้ต้นมะนาวออกดอกติดผลในช่วงของนอกฤดู จะทำให้มะนาวออกดอกในเดือนตุลาคม ดังนั้นเดือนกันยายนเกษตรกรปลูกมะนาวนั้นจะต้อง ง ด การให้ ปุ๋ ย ง ด การให้น้ำเพื่อที่จะบังคับให้มะนาวให้มีผลผลิต นอกฤดูวิธีการตามด้านล่างนี้

1 ทำการตัดแต่งกิ่งและเด็ดผลของมะนาวที่เหลือบนต้นออกให้หมดเลย เพื่อที่จะทำการบำ รุ งต้นในการเ ร่ งการสร้างยอดใหม่ใบใหม่เพราะผลมะนาวที่มีคุณภาพดีที่สุดนั้น คือผลที่เกิดจาก ยอดใหม่ ผลจากกิ่งเก่าคุณภาพจะด้อยลงมา

2 หลังจากการตัดแต่งกิ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะใช้ ปุ๋ ยเ ค มี 15-15-15 กำมือ ต่อวง หากไม่ใช้ปุ๋ ยเ ค มีเลย ต้นจะไม่ค่อยมีความสมบูรณ์สักเท่าไหร่นัก

3 วัสดุการปลูกในวงบ่อ อาจจะเพิ่มเป็นกาบมะพร้าว เศษฟาง ใบไม้ วัสดุพวกนี้นั้นจะมีคุณสมบัติที่จะช่วยเก็บความชื้นได้อย่างดี เป็นการเก็บรัก ษ าปุ๋ ย ที่จ่ายมาทางระบบน้ำก่อน จะค่อยๆปล่อยธาตุอาหารให้ต้นมะนาวได้ใช้ ป้ อ ง กันการสูญเสียธาตุอาหาร จากการไหลของน้ำหรือการระเหย

4 ให้ใช้ ปุ๋ ย ชี ว ภาพที่ได้จากการหมักหอยเชอรี่ 30 กก. เศษผลไม้ 10 กก. กากน้ำตาล 10 กก. ส า รเร่งพด.2 จำนวน 25 กรัม ต่อน้ำ20 ลิตร (สูตรนี้สามารถใช้ ฉี ด พ่ น ทางใบ ในอัตรา 20 – 25 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรได้) ในส่วนของการให้ ปุ๋ ยชี ว ภ า พ ทางระบบน้ำนั้น เทคนิคคือใช้ปุ๋ยชีวภาพในอัตรา 5 ลิตร ต่อน้ำ 1,250 ลิตร ให้ทุก 5 – 7 วัน โดยจะให้ครั้งละ 3 – 5 นาที เพื่อให้เศษวัสดุบริเวณโคนต้นชุ่มก็พอ หลังจากนั้นก็ให้น้ำตามปกติ เพราะน้ำจะค่อย ๆ ละลายธ า ตุอาหารลงไปให้ต้นมะนาวและยังเป็นการใช้ ปุ๋ ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5 และในช่วงของระยะนี้นั้นจะต้องดูแลต้นมะนาวให้ดี เพราะจะมีโ ร คและแ ม ล งเข้ามาในยอดอ่อนๆควรที่จะใช้ส า รในการกำ จั ด แ ม ล งที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ก็จะเลือกใช้เป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ด ขม อย่างเช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด คือให้ใช้สมุนไพรดังกล่าว อย่างใดอย่างห นึ่ ง 30 กก. กากน้ำตาล 10 กก. สารเร่งพด.7 จำนวน 25 กรัม ต่อน้ำ 30 ลิตร หมัก 20 วัน นำมา ฉี ด พ่นในอัตรา 25 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7 – 15 วัน ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอด ภัยต่อผู้บริโภค และควรใช้ในระยะก่อนเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 2 เดือน

6 ให้งดให้น้ำและงด การให้ปุ๋ยมะนาว จนได้เห็นว่าใบหลุดร่วงประมาณ 50-60 เปอร์เซนต์ เพราะหลังจากนั้นแล้วก็ค่อยให้น้ำได้ตามปกติ ให้ ปุ๋ ย เ ค มีเพื่อที่จะเปิดตาดอกในระยะนี้ คือ ปุ๋ ย ที่มีตัวกลางสูง เช่น 12 – 24 – 12 หรือ 15 – 30 -15 ปริมาณ 1 กำมือต่อวงบ่อ และควรรดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้ปุ๋ยละลายต่อไป

7 โดยหลังจากที่ต้นมะนาวได้ติดดอกแล้ว ก็ให้น้ำตามปกติในช่วงเช้าและเย็นแล้วจนกระทั่งมะนาวออกผลผลิต ก็เป็นการจบขั้นตอน สำหรับวิธีการปลูกต้นมะนาว นอกฤดูมะนาวก็จะออกผล มาได้อย่างเต็มต้นให้นานที่ดีให้ผลที่ดี

ท่านใดที่สนใจลองนำไปทำตามกันดูได้เลย

เรียบเรียง : hostingrc

ขอขอบคุณ : siamvariety

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *