สวดทุกวัน บทสวดมนต์สั้นๆ ชีวิตดีขึ้น เจริญยิ่งขึ้น

สวดทุกวัน บทสวดมนต์สั้นๆ ชีวิตดีขึ้น เจริญยิ่งขึ้น

การไหว้พระ สวดมนต์ การทําสมาธิก่อนนอน นับเป็นวิธีที่จะช่วยทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขได้มากขึ้น โดยในแต่ละวันที่เราได้ใช้ชีวิตประจำวันล้วนได้พบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมาย เรื่องที่ดี และเรื่องที่ไม่ดีทำให้ชีวิตมีความวุ่นวาย เมื่อกลับมาถึงบ้ า นก็ต้องการเวลาพักผ่อนนอนหลับได้อย่างสบาย

การไหว้พระ สวดมนต์รวมถึงการมีสมาธิก่อนนอน จะช่วยทำให้จิตใจของเราสงบมีความผ่องใส ทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญกุศลที่เราได้สร้างขึ้นให้กับตัวเราให้กับเพื่อนมนุษย์ สรรพ สัตว์ต่างๆบนโลก และแน่นอนว่าเมื่อเราได้มีสมาธิ มีจิตใจที่ดี ก็จะทำให้เรานอนหลับได้อย่างสบายใจ ตื่นเช้ามาสดชื่นสดใส พร้อมที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันได้

การสวดมนต์ก่อนนอนนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดี ยิ่งปฏิบัติในทุกๆวันก็จะให้ผลที่ดี มีสมาธิ มีปัญญาและเราได้นำบทสวดมนต์แบบสั้นนี้มาฝากให้กับทุกท่านกันเอาไว้สวดมนต์ก่อนนอนในทุกๆวัน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกธาตุตามที่ต่าง ๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดมนต์บูชาพระภูมิเจ้าที่

ทิสาทิโส เอหิภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ ข้าพเจ้าขอสักการบูชาพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีและพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลพิภพ

บทสวดมนต์ผูกมิตรกับมนุษย์ เทวดา และสัตว์ทั้งปวง

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคีกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทุกเวลาทุกสถานที่

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เจ็บ ต า ย จงอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลย สุขี โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อัพยาปัชฌา โหนตุ จงอย่าพ ย า บ าทเบียด เบียนซึ่งกันและกันเลย อะนี ฆ า โหนตุ จงอย่ามีความลำบาก จงอย่ามีความเดือดร้อน จงอย่ามีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจเลย

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าป ร า ศจากความทุ ก ข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเ ว ร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอัน ต ร ายทั้งปวง สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อ รักษากาย วาจา ใจ ให้พ้นจากความทุ ก ข์ภัยทั้งปวงเถิด

หากท่านใดที่จำไม่ได้ก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้และเปิดท่องในขณะที่เราทำการสวดมนต์ สวดทุกวันก่อนเข้านอนสละเวลาสัก 5 นาทีถึง 10 นาที และเมื่อสวดเสร็จแล้วนั่งสมาธิจะช่วยให้มีจิตใจที่สงบและมีความสุขได้ในทุกวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : postsod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *