นิสัยของผู้ที่มีบุญสะสมมาก 9 ข้อ มักมีลักษณะ

นิสัยของผู้ที่มีบุญสะสมมาก 9 ข้อ มักมีลักษณะ

ลักษณะนิสัยของมนุษย์นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่แรก อาจจะมีการผันแปรในด้านของชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม สังคมรอบข้าง แต่ก็มีแก่นหลักมาจากที่เดียวกัน นั่นก็คือ บุญเก่า ที่มักจะส่งผลให้เป็นคนที่มีนิสัยใจคออย่างไรในชาตินี้ ห ล ว งตามหาบัวได้เอาไว้ว่า นิสัย 9 อย่าง สำหรับผู้ที่มีบุญมาก มีกำลังบุญที่สูง จะมีบุญเอาไว้ค่อยสั่งตนเองได้

1 ไม่ทำสิ่งไม่ดี

จิตของผู้ที่มีบุญนั้น จะมีผลของบุญในการควบคุมตัวเองที่จะไม่ให้สามารถทำในสิ่งไม่ดี หรือทำในเรื่องที่ไม่ดีเลย เวลาที่จะทำอะไรก็จะนึกคิดและละอายต่อบาปก ร ร ม ไม่สามารถที่จะทำเรื่องเหล่านั้นได้ พอมองเห็นว่าถ้าหากว่าเราทำเรื่องไม่ดี ก็จะส่งผลต่อตัวเอง ต่อสังคมและต่อคนรอบข้างได้

2 ไม่พูดบ่น

คนที่ไม่บ่นและเป็นคนที่ยอมรับและเข้าใจในการดำเนินชีวิต มีปัญญามาก เพราะผลแห่งบุญที่สะสมมานั้นจะแปรมาเป็นสติปัญญาที่มากกว่าคนทั่วไป ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงได้เอง จะคิดอยู่เสมอว่า บ่นไปก็เท่านั้น ที่ได้มาที่มีอยู่ในบางเรื่องก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังในทุกเรื่อง สิ่งที่เกิดขึ้น นั่นคือ ผลแห่งก ร ร มซึ่งล้วนเป็นสมบัติของเรา

3 ไม่มีความ ก ลั ว

จะไม่ก ลั ว จะมีความเข้มแข็งและมีความกล้าหาญอยู่เสมอ ไม่หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จะมีความมั่นใจ เวลาที่จะทำอะไรนั้นก็เชื่อเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่าง จะมีกำลังบุญเข้ามารองรับ

4 รู้จักรอได้ คอยได้

ผลแห่งบุญที่ตัวเรามีนั้นจะแปรสภาพเป็นความสงบ ความยืดหยุ่น ความใจเย็น ไม่เป็นคนที่ใจร้อนและมีอารมณ์ง่าย รู้จักเข้าใจ รู้จักคอยในช่วงจังหวะของชีวิตที่จะเกิดขึ้น

5 เป็นคนที่ไม่คิดมากในทุกเรื่อง

จิตใจที่สงบเป็นคนที่ไม่คิดมาก มีความสะอาด ความสว่างและความสงบ ไม่มีความคิดที่ฟุ้งซ่านไม่นำเรื่องเราเก็บมาคิดที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจ ความคิดทุกความคิดนั้นล้วนมาจากความเบิกบานใจ จะไม่ทำให้ตัวเองอยู่ในความทุ ก ข์ไว้ก่อนล่วงหน้า

6 รู้จักการปล่อยวาง

การปล่อยวางไม่เก็บทุกอย่าง ทั้งเรื่องของตัวเองและเรื่องของคนอื่นมาคิด ให้เกิดความไม่สบายใจ ไม่ยึดถือกับสิ่งใดๆ เพราะทุกอย่างนั้นมีความเข้าใจว่า ย่อมแปลงไปตามกาล เวลาอยู่เสมอ

7 เป็นคนจิตใจเย็น

รู้จักความสงบในจิตใจของตนเอง ผลบุญที่เรามีนั้นจะแปรให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ ไม่ร้อนรนและตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี แต่ก็ยังสามารถนิ่งสงบอยู่ได้เหมือนไม่มีอะไร

8 รู้จักอดทน

ความเข้มแข็ง ความอดทนที่เป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว มีความเข้าใจอยู่เสมอว่าในทุกๆความสำเร็จที่เกิดขึ้นย่อมจะต้องผ่ า นความอดทน และรู้จักความอดทนได้อย่างมีความสุข

9 เป็นคนที่มีจิต พุ ท ธ

ผลแห่งบุญที่เรามีนั้นจะแปรสภาพเป็นความรู้ตื่นและเบิกบาน รู้จักมองโลกตามความเป็นจริง ไม่ปล่อยเวลาในชีวิตเสียไปกับกระแสของโลก มีจิตใจที่มีความสุขจากภายในอยู่ตลอดเวลา

และนี่คือ 9 นิสัยของผู้ที่มีบุญติดตัวมาตั้งแต่แรก ในบางข้อที่เราดูแล้ว สามารถปรับแก้นิสัยและปรับในเรื่องของการใช้ชีวิตได้ จะส่งผลให้เราได้สะสมบุญเพิ่มต่อไปในภายภาคหน้า

ขอบคุณข้อมูลจาก : postsod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *