สวดมนต์เพิ่มบุญ บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น ช่วยหนุนนำชีวิตให้ดีขึ้น

สวดมนต์เพิ่มบุญ บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น ช่วยหนุนนำชีวิตให้ดีขึ้น

การสวดมนต์นั้นนับได้ว่าเป็นประเพณีอันดีงาม เป็นวิถีชีวิตที่ได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนั้นที่หลายๆท่านต่างถูกปลูกฝังจากผู้หลักผู้ใหญ่ ให้หมั่นสวดมนต์ก่อนนอนในทุกๆคืน เพื่อที่จะช่วยทำให้ความดีหนุนนำชีวิตให้มีแต่ความสุขความเจริญ

และมีความเชื่อว่า การสวดมนต์ภาวนา หมั่นทำแต่ความดี พูดดี คิดดี นั้นจะทำให้ชีวิตของเราดียิ่งขึ้นไปมีความเจริญยิ่งขึ้นไป

บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รี ริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดสั้น มีความง่ายต่อการจดจำ หมั่นสวดทุกวันตอนเช้า หรือช่วงเวลาก่อนนอน ดีต่อใจ พระรัก ษ าและเทวดาคุ้มครอง สาธุ สาธุ สาธุ

กล่าวคำแผ่เมตตาสำหรับตนเอง

อหํ สุขิโต โหมิ นิทฺทุกฺโข อเวโร อพฺยาปชฺโฌ อนีโ ฆ สุขี อตฺตานํ ปริหรามิ ฯ

ขอข้าพเจ้าจงถึงความสุข ปราศจากความทุ ก ข์ ไม่มีเ ว ร ไม่มีภัย ไม่มีความคับ แ ค้ น ใจ

จงมีความสุขกายสุขใจ รัก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ ภัยทั้งปวงเถิด ฯ

คำแผ่เมตตาไปสู่ผู่อื่น

สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนฺตุ นิทฺทุกฺขา อเวรา อพฺยาปชฺฌา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ ฯ

ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุ ก ข์ ไม่มีเ ว ร ไม่มีภัย ไม่มี ความ คั บ แ ค้ น ใจ จงมีความสุขการสุขใจ รัก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ ภั ยทั้งปวงเถิด ฯ

บทสวดมนต์นั้นมีทั้งหมดส่วนแบบสั้นและแบบยาว บทสวดมนต์ข้างต้นนี้เป็นสวดมนต์แบบสั้น ที่เราสามารถสวด กันได้ในทุกๆวัน หากจำไม่ได้ก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้แล้วท่องตอนการสวดได้

หมั่นทำบุญทำความดี เพื่อที่จะหนุนนำด ว งช ะ ตาชีวิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป ทำสิ่งใด ก็จะประสบผลสำเร็จ ความดีที่เราได้ทำบุญกุศลที่เราได้ทำ กรวดน้ำให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รให้กับตนเอง สิ่งดีๆที่เราได้ทำนั้นก็จะทำให้ชีวิตของเราพบเจอแต่เรื่องที่ดี

เรียบเรียงโดย : hostingrc

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *