ผู้คนที่มีบุญมาก 9 นิสัยนี่ เช็กกันว่าตรงกับนิสัยเราหรือไม่

ผู้คนที่มีบุญมาก 9 นิสัยนี่ เช็กกันว่าตรงกับนิสัยเราหรือไม่

นิสัยส่วนมากของผู้ที่มีบุญมาก เขาจะมีลักษณะนิสัยในแบบใด จะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรจึงได้มีบุญมากเช่นนี้ เมื่อเราทราบแล้วตัวเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีลักษณะนิสัยเหล่านี้ได้ บุญที่ดีจะเกิด ขึ้นกับตัวเรา

โดยลักษณะนิสัยของผู้ที่มีบุญมาก จิตของผู้ที่มีบุญมักจะเป็นเช่นนี้ โดยห ล ว งตามหาบัว ญาณสัมปันโน

จิตของผู้มีบุญ

1 ไม่บ่น

ตัวเรามีบุญแล้วบุญ ก็จะเปลี่ยนสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อในความเป็นจริงที่ได้เกิด ขึ้นมาในชีวิตของทุกๆเรื่อง ทำให้เราได้รู้ได้เห็น ได้เข้าใจ ถึงระดับวาสนาของตนเองและบุคคลอื่นๆ ในความเป็นไปของชีวิต ทำให้เรารู้ว่าบ่นไปก็เท่านั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ และที่เป็นอยู่ทุกสิ่งที่ได้เกิด ขึ้นนั้นนั่น คือผลแห่งก ร ร มเป็นสมบัติของตัวเราที่ติดตัวมาตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน

2 ไม่กลัว

ตัวเรามีบุญแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ตามกำลังของบุญที่เราได้สะสมมา ทำให้ไม่หวั่นไหวกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ได้เกิด ขึ้น ตัวเรามีความมั่นใจความเป็นผู้มีบุญของตนเอง เมื่อคิดที่จะทำอะไรลงไป ก็ล้วนมีกำลังบุญที่ดีมารองรับทั้งหมด

3 ไม่ทำ ชั่ ว

ตัวเรามีบุญแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพให้เป็นสิ่งที่ช่วยควบคุมการบริหารจัด การตามกำลังของบุญที่เราได้มี ทำให้เราเกิดเป็นความก ลั ว ความละอายต่อบ า ปกับสิ่งที่จะทำความ ผิ ดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง ได้เห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งที่จะเกิด ขึ้น ต่อครอบครัวต่อคนรอบ ข้างต่อสังคม

4 ไม่คิดมาก

ตัวเรามีบุญแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพให้เป็นความสะอาด ความสงบ ความสว่าง ตามกำลังของบุญที่เรามีทำให้เกิดเป็นพลังแห่งความสงบ พลังแห่งจิตใจจิตใจไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คิดเป็นทุ ก ข์ไม่มีความคิดที่เป็นทุ ก ข์มีแต่ความคิดที่นำมาซึ่งความเบิกบานใจ

5 รอได้ คอยได้

ตัวเรามีบุญแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญที่เราได้สะสมมาเป็นคน ไม่ใจร้อน เห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต กับเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาได้

6 อดได้ ทนได้

ตัวเรามีบุญแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพให้เป็นพลังงานที่มีความเข้มแข็ง ตามกำลังบุญที่เราได้มีมีความอดทน มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว ได้เห็นถึงความสำเร็จ ที่มาจากความอดทน ที่ตัวเราได้สร้างขึ้นมีความอดทน ได้อย่างมีความสุข

7 สงบได้ เย็นได้

ตัวเรามีบุญแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพให้เป็นคนที่มีความสงบได้ มีความใจเย็นได้ตามกำลังของบุญที่เราได้มี ไม่เป็นคนที่ร้อนรร กระวนกระวาย วุ่นวายใจ ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่เป็นส า ระ แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ดี ที่เป็นปัญหาต่างๆ เราก็จะสามารถใช้ความคิดใช้สติปัญญาให้ผ่ า นพ้นกับเรื่องราวเหล่านั้นไปได้ด้วยดี

8 ปล่อยได้ วางได้

ตัวเรามีบุญแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพให้เป็นคนที่รู้จัก กาละเทศะ การวางตนการวางตัว ตามกำลังของบุญที่เราได้มีไม่เป็นคนที่แบกรับทุกอย่างที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้นมา เก็บเอาไว้ในใจ รู้จักการปล่อยวาง เมื่อเราปล่อยวางได้ตัวเราก็จะสบาย จิตใจของเราก็จะสงบนิ่งมากขึ้น

9 รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้

ตัวเรามีบุญแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพให้เป็นคนที่มีความรู้ตื่นเบิกบาน ตามกำลังของบุญที่เราได้มี ได้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตที่เกิด ขึ้น จะไม่ปล่อยให้ชีวิตตกไปอยู่ในกระแสของความโ ล ภความหลง จิตใจมีความอิสระเต็มที่ในทุกวันและทุกนาที

เรียบเรียง : hostingrc

ขอขอบคุณ : chonburipost

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *