ท่องทุกคืน ก่อนนอน 5 นาที รับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต

ท่องทุกคืน ก่อนนอน 5 นาที รับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต

หากได้นึกถึงในเรื่องของความเชื่อต่างๆที่ได้ปฏิบัติกันมาเนิ่นนานตั้งแต่ในอดีตและจนถึงปัจจุบันนี้ ความเชื่อในหลายๆเรื่องราวที่ทำกันแล้วแล้วรู้สึกเป็นความสบายใจ เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่ทำแล้วก็เกิดเป็นความสุขใจและสบายใจกับในสิ่งที่เราได้ทำ

สำหรับผู้ที่มีความเชื่อ วันนี้เราได้นำบทบูชา ท้าว เ ว ส สุวรรณมาฝากให้กับทุกๆท่านกัน พระค า ถาของ สมเด็จพระพุ ธกั ส ส ป ได้เผยโดยห ล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหล ว งพ่อท่านบอกว่าคาถาบทนี้ เป็นหนึ่ งในคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ท้ า ว เ ว สสุวรรณท่านให้มาและบอกกล่าวว่า ให้สวดมนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนก่อนนอน ให้พระองค์ระลึกถึงบารมี พระพุทธ เ จ้ าทุกพระองค์ อันมีพระ พุ ท ธกัสสปทรงเป็นประธาน เพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

“พุท ธัง มัดจิต ธัม มัง มัดใจ ศั ต รูทั้งหลาย วินา ศสั น ติ” “พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โ ร คทั้งหลาย วิน า ศสัน”

สำหรับบทใน 2 บรรทัดแรก ได้เป็นบทเป็นการกล่าว คาถาเพื่อเป็นการปก ป้องและเพื่อเป็นการรั ก ษ าตนเอง

บทหนึ่ งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

“ฆ ะเ ต สิ ฆะเ ต สิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ”

ตัวเราเองนั้นสวดคาถาทั้งสองไปพร้อมๆกันได้เลย สำหรับบทสวดนี้สวดแล้วจะทำให้ผู้ที่คิดไม่ดี กับเรา ศั ต รูรอบข้างที่คิดไม่ดีนั้นก็จะแพ้ ภั ยไปเอง ปัญหารวมทั้งอุปสรรคต่างๆที่จะมีเข้ามา ตัวเรานั้นก็สามารถที่จะก้าวผ่ า นเรื่องราวเหล่านั้นไปได้อย่างราบรื่น มีสติและมีสมาธิกับในสิ่งที่ทำ

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ เถิดฯ

ข้าพเจ้ากล่าวชื่อนามสกุล…ขออุทิศบุญกุ ศล จา กการ เจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้า กร รมน ายเว รของข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ ล่ ว งเ กิ นท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ชาติใด ก็ตามภพใด ก็ตาม โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิกร ร มให้แก่ข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วย

ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แก่เจ้าก ร รมนายเ วรทั้งหลายของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

โดยหลังจากที่ได้กล่าวคำสวดข้างต้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เตรียมน้ำสำหรับการกรวดน้ำ แล้วนำน้ำไปรดที่บริเวณของใต้ต้นไม้ใหญ่ เพื่อเป็นการแผ่บุญกุศลที่ตัวเรานั้นได้ทำ จะช่วยทำให้ตัวท่านเกิดเป็นความสบายใจเกิดเป็นความสุขใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะคุ้มครองและรัก ษ าตัวท่านให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต มีเงินทอง มีวาสนา สิ่งที่ทำอยู่มีความราบรื่นในทุกๆวัน ชีวิตจะมีความเจริญยิ่งขึ้นๆไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : deejunglife

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *