บทสวด ก่อนนอน สวดได้ทุกวัน บทแผ่เมตตาแบบสั้น

บทสวด ก่อนนอน สวดได้ทุกวัน บทแผ่เมตตาแบบสั้น

บทสวดมนต์มีทั้งแบบสั้นและแบบยาว หลายๆท่านก็คงที่จะเคยได้สวด กันเป็นครั้งคราวหรือสวด กันอยู่บ่อยๆ หลายท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าอานิสงส์จากการสวดมนต์นั้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปสวดมนต์ที่วัดหรือการสวดมนต์ด้วยตนเองที่บ้ า นในเวลาตอนเช้าหรือก่อนเข้านอน ก็ล้วนที่จะได้รับได้อานิสงส์ผลที่ดีให้กับตัวของผู้ที่สวด ซึ่งนั่นจะทำให้มีสติ มีสมาธิ มีจิตใจที่ผ่องใสมีจิตใจที่สงบ จะสามารถมีความสุขได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต

วันนี้เราได้นำบทสวดมนต์รวมทั้งบทแผ่เมตตาที่ถูกท่านสามารถเก็บบทนี้เอาไว้สวดตามกันได้ในทุกๆวัน จะเริ่มต้นการสวดมนต์ด้วยคำบูชาพระด้านล่างนี้ไปพร้อมๆกันเลย

เริ่มต้นการสวดมนต์ด้วยคำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

ต่อด้วยบทบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

หลังจากนั้นให้เริ่มการแผ่เมตตาโดยให้แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรก

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอั น ต ร า ยทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มี เว รแก่กันและกันเลย อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียด เบียนซึ่งกันและกันเลย อะนี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้านั้นมีแต่ความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เ ป ร ตทั้งหลายทั้งปวงจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ตัดทั้งหลายทั้งปวงนั้น จงมีแต่ความสุขกันทั่วหน้าด้วยเถิด

ประโยชน์ของการสวดมนต์ ไหว้พระ

– การสวดมนต์นั้นจะทำให้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ให้มีความรู้สึกถึงความดีและความไม่ดี ถ้าสวดมนต์ไปพร้อมกับคำแปลจะทำให้เข้าใจถึงคำสอนที่อยู่ในบทสวดมนต์นั้นๆด้วย

– เป็นการฝึกสมาธิให้ใจมีความสงบ ตั้งมั่นอยู่กับคำสวดมนต์อย่างต่อเนื่อง

– ฝึกให้มีสติ มีสติแน่วแน่อยู่กับตนเอง จะคิดทำการสิ่งใด ก็จะนึก ตรีง ตรอง กระทำในสิ่งนั้นๆได้เป็นอย่างดี

– ฝึกสติ สมาธิและปัญญาดู คำสวดมนต์ควบคู่ไปกับรู้ความคิด การปรุงแต่ง อารมณ์ต่างๆที่เกิด แทรกคำสวดมนต์ได้ในทุกความคิดอย่างต่อเนื่อง แล้วจะรู้เห็นจิตที่คิดในแต่ละเรื่องราว สิ่งที่ไม่ดีก็จะค่อยๆดับไป จะทำให้ตัวเรานั้นพ้นจากความทุ ก ข์ที่เป็นอยู่

เรียบเรียงโดย : hostingrc

ขอขอบคุณ : หนังสือสวดมนต์ บทสวดมนต์ก่อนนอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *