ท่องทุกวันก่อนนอน มีวาสนาดี ชีวิตเจริญยิ่งขึ้น

ท่องทุกวันก่อนนอน มีวาสนาดี ชีวิตเจริญยิ่งขึ้น

ความเชื่อต่างๆที่ล้วนมีกันมาอย่างหลากหลายเรื่องราว มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีบางเรื่องราวที่ทำตามกันแล้วจะช่วยให้มีวาสนาที่ดี มีชีวิตที่เจริญยิ่งขึ้นไป

ความเชื่อในหลายเรื่องราวนั้น วันนี้เราเลยได้มีความเชื่อหนึ่ งที่เป็นการบูชาจะทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่มีความเจริญมากยิ่งขึ้น มีเงินทองใช้อย่างไม่ขาด จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคต่างๆ นั่นก็คือ การบูชา ท้าว เ ว ส สุ วรรณตั้งแต่ในสมัยโบราณณกาลนานมาแล้ว โดยมีความเชื่อกันไว้ว่าการที่เราบูชาอย่างถูกต้องถูกวิธีนั้นจะช่วยส่งเสริมโชคทั้งหน้าที่การงาน การเงินให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป ให้มีเงินทองใช้อยู่ตลอด ปัญหาที่มีเข้ามานั้นก็จะผ่ า นพ้นไปได้ด้วยดี ใครที่คิดไม่ดีก็จะ แพ้ ภั ยตัวเองไป

บูชาท้ า ว เว ส สุ วรรณ พระคา ถาของ สมเด็จพระพุ ธกั ส ส ป ได้เผยโดยหล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหล ว งพ่อท่านบอ กว่าคาถาบทนี้ เป็นหนึ่ งในคาถาที่มีความศักดิ์ สิทธิ์ ท้ า ว เว ส สุ วรรณท่านให้มา และบอกกล่าวว่าให้สวด มนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนในเวลาก่อนนอน ให้พระองค์ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีพระพุทธ กั ส สปทรงเป็นประธาน เพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

“พุท ธั ง มัดจิต ธัม มั ง มัดใจ ศั ต รูทั้งหลาย วินา ศสั น ติ” “ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โ ร คทั้ งหลาย วิน า ศสัน”

สำหรับบทแรกเป็นการกล่าว คาถาเพื่อเป็นการปกป้องและเพื่อเป็นการรักษาตนเอง

บทหนึ่ งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

“ฆ ะเ ต สิ ฆะเ ต สิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ”

ท่านสามารถสวดคาถาทั้งสองไปพร้อมๆกันได้เลย เมื่อได้สวดแล้วศั ต รูรอบข้างจะแพ้ภัยไปเอง อุปสรรคต่างๆที่ล้วนจะเข้ามาก็สามารถจะก้าวผ่ านไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคและไม่มีปัญหาใดๆ

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ เถิดฯ

ข้าพเจ้ากล่าวชื่อ นามสกุล ขออุทิศบุญกุ ศล จา กการ เจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้า กร รมน ายเว รของข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ชาติใด ก็ตามภพใด ก็ตาม โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิกร ร มให้แก่ข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วย

ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แก่เจ้าก ร รมนายเ วรทั้งหลายของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

คำกล่าวข้างต้นนี้เมื่อได้กล่าว สวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้เรานำน้ำจากการที่กรวดน้ำไปเทไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่ เป็นการแผ่บุญกุศลที่เราได้สร้างขึ้นให้กับบุคคลอื่นที่เราได้นึกถึง การทำสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นการสร้างบุญให้กับตัวเองและเป็นการส่งบุญให้กับผู้อื่น ให้ตัวเรานั้นมีความสุขกายสบายใจ มีคนคอยปกป้องคุ้มครอง มีโชคมีลาภชีวิตความเป็นอยู่ของเรานั้นมีความเจริญยิ่งขึ้นไปทั้งในวันนี้และในวันข้างหน้า

ขอบคุณข้อมูลจาก : deejunglife

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *