หมั่นสวดมนต์ทุกวัน ก่อนนอน ชีวิตจะพบจุดเปลี่ยน

หมั่นสวดมนต์ทุกวัน ก่อนนอน ชีวิตจะพบจุดเปลี่ยน

ในทุกคืนก่อนเข้านอน สละเวลาวันละ 5-10 นาทีมีสมาธิมีความตั้งใจในการสวดมนต์ ตั้งจิตภาวนาตั้งใจทำก่อนนอน จะทำให้มีจิตใจที่สงบ ได้รับผลบุญที่เราได้ทำ ในการสวดมนต์แผ่เมตตาการภาวนา ก็จะทำให้ตัวเรานั้นมีจิตใจที่สงบขึ้น ทำให้นอนหลับพักผ่อนได้สนิทตลอดทั้งคืน ตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นในทุกๆวัน คิดจะทำสิ่งต่างๆก็จะดี จะประสบผลสำเร็จ ส่งผลทำให้คุณภาพในการใช้ชีวิตดีขึ้นด้วย

การสวดมนต์ตอนเช้าก่อนนอน การตั้งจิตภาวนาเหมือนเป็นการทำบุญที่ตัวเรานั้นได้แผ่บุญกุศลที่เราได้สร้างไว้ให้กับตนเองและคนในครอบครัวให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร สร้างนิสัยของตนเองด้วยการสวดมนต์ในทุกวัน จะทำให้เทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเรานั้นได้คุ้มครองให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา ให้ปลอด ภัยจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง ร่วมอนุโมทนาบุญขอให้ผู้สวดมนต์อยู่เป็นประจำ ประสบผลสำเร็จในชีวิตและสิ่งที่ดีตามมา

บทสวดมนต์

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) , สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) , สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดมนต์นั้นจะมีทั้งแบบสั้นและแบบยาว บทสวดข้างต้นนี้จะเป็นบทสวดแบบสั้นที่ง่ายต่อการจดจำ หากจำไม่ได้ ก็ให้เซฟเก็บเอาไว้แล้วเปิดตอนส่วนดูได้ แนะนำให้สวดมนต์ทุกๆคืนก่อนเข้านอน จะมีผลที่ดีต่อตัวคุณ พระ รัก ษ าเทวดารอบตัวคุ้มครอง บุญกุศลก็จะอยู่กับตัวคุณ ขอให้บุญกุศลนี้ได้ส่งไปเถิดท่านผู้ที่เจริญให้ได้รับผลบุญ

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *