เห็นผลทันตา อานิสงค์จากการสวดมนต์ ได้รับสิ่งที่ดี

เห็นผลทันตา อานิสงค์จากการสวดมนต์ ได้รับสิ่งที่ดี

การสวดมนต์เป็นการกล่าวคำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่จะทำให้ตัวผู้ส่วนนั้นได้รับผลอนิสงจากการสวดมนต์ ได้รับแต่สิ่งที่ดีงาม การสวดมนต์ สิ่งที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตมาจนถึงในปัจจุบัน ผู้ที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำในทุกวันทุกคืนนั้น ย่อมได้บุญได้กุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง

บทสวดมนต์ก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกธาตุตามที่ต่าง ๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

กราบ 3 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสวดมนต์

ผู้ที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำนั้นทางการแพทย์ในสมัยใหม่ได้รองรับแล้วว่า การสวดมนต์จะทำให้ตัวเราเกิดเป็นความสุขได้ในจิตใจของเรา จะทำให้ร่างกายมีการผลิตส า รความสุขออกมา ที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง มีใบหน้าที่สดใส สังเกตได้ว่าผู้ใหญ่บรรพบุรุษของเรานั้นมีอายุยืนมาก เพราะท่านได้สวดมนต์อยู่เป็นประจำในทุกๆวัน ไม่เหมือนคนปัจจุบันที่จะห่ า งเหินกับการสวดมนต์มาก

เป็นการบำเพ็ญภาวนาที่จะทำให้ตัวผู้สวดนั้นมีสมาธิมีจิตใจที่แจ่มใส มีกำลังมีความคิด การอ่าน แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติ

เกิดเป็นผลบุญจากการแผ่เมตตา การสวดมนต์เสร็จนั้นมีการถ่ายเมตตาให้กับตนเองและให้กับเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมเกิดเป็นผลอนิสงค์บุญเกิดขึ้นได้สูงสุด กับตัวเรา

ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำนั้นย่อมได้รับการอวยพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอมา เพราะเป็นผู้ได้สร้างก ร ร มดีจากการสวดมนต์และจากการแผ่เมตตา

ความเป็นสิริมง คลให้กับตนเองให้กับคนในครอบครัว เรื่องร้ายๆที่จะเข้ามาก็จะช่วยปัด เป่าไปได้จนหมด ทุกบทสวดมนต์นั้นมาจากอักขระที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอำ นาจในการดลบันดาลใจให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต และสร้างความเป็นมง ค ลให้กับตัวผู้สวด ยิ่งส่วนมากก็จะยิ่งมีศิริม ง ค ลที่เพิ่มมากขึ้น จะทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จมีชีวิตที่เจริญยิ่งขึ้นไป

ขอขอบคุณ : ได้คิด ก็คิดได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *