คำอธิษฐาน หมั่นสวดมนต์ ให้ได้ผลสิ่งที่ดีของชีวิต

คำอธิษฐาน หมั่นสวดมนต์ ให้ได้ผลสิ่งที่ดีของชีวิต

การสวดมนต์เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงในปัจจุบันนี้ การสวดมนต์ การพิมพ์บทสวดมนต์ให้เป็นธรรมทานที่จะได้รับมหากุศลกับตนเองที่ยิ่งใหญ่ จะช่วยเสริมบุญเสริมบารมีให้ดียิ่งขึ้นไป ให้พ้นจากปัญหาต่างๆให้พ้นจากก ร รมเก่าที่มีติดตัวเรามาได้

บุญใหญ่ที่เราได้ทำนี้จะทำให้กับเจ้าก ร ร มนายเวรอ โ ห สิก ร ร มให้ได้ง่ายและถอนตัวออกจากปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งปวง จะทำให้ชีวิตครอบครัวชีวิตคุณเองและพบเจอแต่ความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นไป ปัญหาต่างๆที่มีขั้นมานั้นก็จะเบาทุเลาลงไปได้ การทำมาค้าข า ยธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี มีความราบรื่น เงินทองไหลมาเทมา การงานที่เคยติดขัด ก็จะราบรื่นและมีความสะดวก

การสวดมนต์นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างดีขึ้น แต่จะต้องรู้ถึงวิธีที่จะทำให้เกิดขึ้นด้วยและลงมือปฏิบัติได้จริง การสวดมนต์ที่เป็นธรรมทานนั้นได้อานิสงส์ที่สูงมากๆ

ขั้นตอนที่ 1 สร้างบุญด้วยการทำสมาธิก่อนสวด

มีสมาธิเจริญภาวนาถือได้ว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือกว่าทาน เหนือกว่าศีล การที่รวมจิตและมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับเป็นภาชนะที่พร้อมจะรองรับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตได้

ก่อนที่จะสวดอยู่ในท่าที่สบายๆกราบ 3 ครั้ง กราบครั้งที่ 1 ให้จิตเรานั้นน้อมระลึกถึงพระมหาบุญบารมีของพระพุทธเจ้า กราบครั้งที่ 2 ให้ระลึกถึงพระธรรมะเจ้า กราบครั้งที่ 3 ให้ระลึกถึงพระสังฆเจ้า การกราบแบบทั้ง 3 ครั้งนี้ สรรพสัตว์ทั้งหลายพบเจอหนทางที่สว่างเป็นวิธีการดับทุ ก ข์ทั้งปวง

โดยหลังจากนั้นให้นั่งสมาธิสักครู่ พยายามที่จะมีสมาธิมีจิตใจที่บริสุทธิ์ ระลึกถึงคุณงามความดีจิตใจไม่วอกแวก

ขั้นตอนที่ 2 น้อมถวายบุญตั้งจิตอธิษฐาน

หลังจากที่ทำสมาธิแล้ว ตั้งจิตมันอุทิศบุญในการทำสมาธิครั้งนี้ ร่วมบุญทั้งหมดน้อมถวายพระพุทธเจ้า พระธรรมะเจ้า พระสังฆ เจ้าครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นเจ้าของคาถาเพื่อเป็นการเชื่อมบุญ

ขั้นตอนที่ 3 สวดมนต์แบบสวดทั้งหัวใจและเข้าใจ

ในเวลานี้ได้เริ่มทำการสวดมนต์นั้นเตรียมจิตใจให้มีความมั่นคง ผลอานิสงส์ที่เราจะได้รับนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจิตที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ เวลาที่ได้ทำการสวดมนต์ควรมีการสวดด้วยความตั้งใจและมีความเคารพอย่างจริงใจ หากสวดแบบเรื่อยเปื่อยไม่ได้ตั้งใจจิตไม่ได้จดจ่อ เป็นการสวดที่ได้ผลอนิสงค์น้อย

การสวดมนต์ขึ้นอยู่กับจิต หากจิตของเรามีความสงบได้นานแค่ไหนก็ได้ เมื่อสวดครบได้ในทุกบทที่ได้ตั้งใจเอาไว้ก็จะดีมากๆ จิตใจมีความนิ่งสงบ มีสมาธิ ฝึกจิตให้มีความอดทนในการสวดมนต์จะได้บุญอย่างมหาศาล

ขั้นตอนสุดท้าย สวดมนต์เสร็จ ทำสมาธิ แผ่เมตตา

ผลบุญกุศลที่ได้กระทำ จะมีประโยชน์มากในชีวิตของเรา ฝึกจิตให้เกิดเป็นความสงบมีสมาธิ เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่ดี กับตัวเรา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาก ร ร มฐานทำให้ตัวเรานั้นมีสมาธิได้มากขึ้นและได้รับผลบุญที่เราได้ทำ

ขอบุญรักษาทุกท่าน

ขอขอบคุณ : ธ.ธรรมรักษ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *