ท่องบทนี่ สวดทุกวันแบบสั้น 5-10นาที พร้อมแผ่เมตตา

ท่องบทนี่ สวดทุกวันแบบสั้น 5-10นาที พร้อมแผ่เมตตา

การสวดมนต์เป็นสิ่งที่หลายๆท่านได้ปฏิบัติธรรมกันมาอย่างเนิ่นนาน ตั้งแต่ในอดีตจนถึงในปัจจุบันนี้ การสวดมนต์นั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดเป็นความสงบ เกิดเป็นความบริสุทธิ์ ทั้งยังเป็นวิธีการที่จะช่วยสะสมบุญบารมีให้กับตนเราด้วย สวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิแผ่เมตตา ให้ผลบุญที่เราทำนี้ส่งไปถึงผู้ที่เราตั้งใจทำบุญไปให้ด้วย ซึ่งจะทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขมีความเบิกบานใจและมีความเจริญมากยิ่งขึ้นไป

ท่องบทสวดบทก่อนนอน

คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามะ , อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามะ , อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามะ

คำกราบพระ

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ , ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่ , สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ , ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกะธาตุตามที่ต่างๆ , มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอกราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

สวดมนต์เสร็จในทุกๆครั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาเช้าหรือในช่วงเวลาก่อนนอน หากมีเวลาแนะนำให้นั่งสมาธิต่อสักประมาณ 5-10 นาทีและทำการสวดแผ่เมตตาเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำ จะช่วยเสริมบุญให้กับตนเอง มีชีวิตที่มีความเจริญมากยิ่งขึ้นในทุกๆด้าน

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก รร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

ทำอย่างเป็นประจำ จะช่วยทำให้การดำเนินชีวิตนั้นมีความราบรื่น ผลบุญที่เราได้ทำจะหนุนนำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในทุกๆด้าน

ขอให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญ

เรียบเรียง : hostingrc

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *