คำอธิษฐานเวลาทำบุญ กล่าวแบบนี่ เกิดความศรัทธา

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ กล่าวแบบนี่ เกิดความศรัทธา

เข้าวัดทำบุญเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดเป็นความสงบ เป็นการเอาตัวเองพึ่งทางธ ร ร ม เพื่อให้เกิดเป็นความสุขและความสงบเกิดขึ้นในชีวิตและยังเป็นการสะสมบุญที่ดีให้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆด้วย

การทำบุญการสะสมความดีบุญที่เราได้ก็จะอยู่ติดตัวของเราไปจนตลอดชีวิต ก็จะช่วยหนุนนำให้การใช้ชีวิตของตัวเราเองนั้นได้มีแต่สิ่งดีๆที่เข้ามาหา ปัญหาต่างๆที่เข้ามาก็จะสามารถมีสติมีปัญญาแก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้ พ้ นไปได้ด้วยดี

แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนส่วนมากไม่ค่อยที่จะรู้กันว่า ในขณะที่ทำบุญตัวเรานั้นการฉีดจะต้องมีการอธิษฐานในแบบใด คำพูดแบบใดที่จะเกิดเป็นผลที่ดี สำหรับตัวเรามากที่สุด และส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เข้าวัดขอพรสิ่งที่เราปรารถนาขอพรต้องการ ก็คือในเรื่องของการงาน การเงิน ครอบครัว ความรัก สุ ขภาพ ให้มีแต่สิ่งที่ดี เข้ามาหา

และจะต้องอธิษฐานในแบบใด คำพูดแบบใด ถึงจะถูกต้องและดีสำหรับตัวเรา เพื่อที่ตัวเรานั้นจะได้รับผลบุญ ได้รับคำขอพร

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

ขอบุญจาก ธรรมทาน สังฆทาน วิ หารทานนี้ จงถึงแก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รและผู้ปกปักรัก ษ าดูแล ช่วย เหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ ข้าพเจ้าเข้าถึงพ ร ะ นิพพาน ในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใดขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดีจงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า

ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพ ระพุทธศาสนา ประดิษฐานอย่างมั่นคงและได้ศึกษาพ ร ะ ธ ร ร มได้ อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจ นกว่าจะ เข้าพ ร ะ นิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพ ร ะย ม ราชจงเป็นสักขี พ ย าน ในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

อย่างหนึ่ ง องค์สมเด็จพ ร ะ สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า การให้ธร ร ม เป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เป็นการลดในเรื่องของวิ บากก ร ร มให้ลดลงไปและอโหสิก ร ร มเสร็จแล้วให้แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลที่ได้ทำเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้น มีชีวิตที่เป็นสุขมากขึ้น และมีชีวิตที่เจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปในทุกๆวัน

ท่านที่ได้ปฏิบัติและได้ทำบุญกันอยู่บ่อยๆ ชีวิตจะพ้ น กับวิ บากก ร ร มที่เคยมีมาทั้งในอดีตและในปัจจุบัน ชีวิตของตัวคุณนั้นจะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือ จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นไปในเส้นทางที่ดีขึ้น หมดโ ร คภั ย ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคเข้ามาในชีวิต หน้าที่การงาน การเงินจะดี ครอบครัวจะดีอยู๋ร่มเย็นเป็นสุข ความรักเป็นสุขสมหวัง บอก บุญให้กับคนรอบข้าง บอก บุญให้กับผู้อื่นก็จะเป็นการเพิ่มบุญกุศลที่ดีสำหรับตัวคุณอย่างมากมายมหาศาล

แล้วสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณทั้งในวันนี้และในวันข้างหน้า สาธุ สาธุ สาธุ

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *