คำสวดอธิษฐาน จิตใจสงบชีวิตที่ดี เป็นการสร้างบุญยิ่งใหญ่

คำสวดอธิษฐาน จิตใจสงบชีวิตที่ดี เป็นการสร้างบุญยิ่งใหญ่

คำบทสวดคำอธิษฐานก่อนนอนหรือในตอนเช้า จะสวดในช่วงเวลาใด ก็แล้วแต่ตามความสะดวกของตนเอง เป็นการสร้างบุญที่ดีสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองได้ จะช่วยทำให้จิตใจมีความสงบสุข ไม่คิดในเรื่องที่ฟุ้ง ซ่ า น เป็นการสะสมบุญที่ดีให้กับตัวเอง เป็นการ ตั ด ก ร ร ม ของตนเองที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยทำให้ความเป็นอยู่ของชีวิตดียิ่งขึ้น มีความเจริญยิ่งขึ้น ทั้งในวันนี้และวันหน้า ให้กล่าวคำอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปตามด้านล่างนี้

(นะโม 3 จบ) “ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต “

หากข้าพเจ้า จงใจหรือ ประ มาท พลาด พลั้งล่ ว ง เกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร มนายเ ว ร จะด้วย กาย วา จา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากตัวข้าพเจ้าได้มีเจ้าของในตัวติดตามมา ขอให้ได้อนุญาตมีครอบครัวมีคู่ได้ เหมือนคนปกติทั่วไป ขอ ถ อ นคำพูดคำอธิษฐาน คำส า บ า นที่ติดตามอยู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างคนได้เป็นอิสระต่อกันและกัน

ตัวข้าพเจ้าจะปฏิบัติและจะประพฤติตนเองในทางที่ถูกต้อง ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่ า นมา จนถึงบุญในบุญปัจจุบันนี้ ส่งผลให้กับตัวข้าพเจ้ารวมถึงครอบครัวของข้าพเจ้า ตลอดบริวารรอบตัว ที่เกี่ยวข้องให้มีความเจริญยิ่งขึ้น

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนส า รสมบัติ

อุปสรรคใดๆ โ ร คภัยใดๆ ขอให้ ม ล า ยสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากได้มีผู้ใดที่ได้เคยสร้างเ ว ร ก ร ร มต่อกันมา ไม่ว่าจะในชาติภพใด ก็ตามแต่ ตัวข้าพเจ้าเองจะขอยินดีอโหสิก ร ร มและได้ขอ ถ อ น คำ ส า ป ความพ ย า บ า ทต่อกันและกันในทุกชาติทุกภพ

“คนเราเกิดมาหลายภพชาติ ต่างมีเจ้าก ร ร มนายเวรของตนต่างกัน การสวดขอขมาเพื่อลดและป ล ด หนี้ก ร ร มให้เบาบางน้อยลง “

เราต้องการสิ่งใด มีอุดมคติมุ่งมั่นในสิ่งใด ขอให้ระลึกถึงสิ่งนั้นและอธิษฐานจิตก่อนนอน เมื่อเรานอนหลับไป จิต ใต้ สำนึกจะซึมซับเอาความปรารถนานั้นไว้ และพิจารณาหาทางให้เราประสบความสำเร็จ

ตื่นเช้าเข้ามาวันใหม่ ให้คิดว่าเป็นชาติใหม่ของตัวเรา ปรับเปลี่ยนตัวเองให้คิดไปในทางที่ดี สร้างจินตภาพในเรื่องของความสุขในชีวิต ความสำเร็จในชีวิตจะทำให้มีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไป

ในความตั้งใจที่เราได้ทำนั้น จะทำให้ตัวเรามีความสุขและความสุขเกิดขึ้นได้ในชีวิต นอนหลับไปได้อย่างสบายใจ เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดชื่นและมีความราบรื่นทั้งวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : blogeduzones

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *