อธิษฐานตอนเวลาทำบุญ จึงจะดีต่อตนเองคนในครอบครัว

อธิษฐานตอนเวลาทำบุญ จึงจะดีต่อตนเองคนในครอบครัว

บ้ า นเมืองของเรานั้นอย่างที่หลายๆคนได้ทราบกันดีว่า จะมีจุดเด่นรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีผู้คนเป็นจำนวนมากได้ให้ความสนใจและได้ให้ความสำคัญ เมื่อเราได้มีการเข้าวัดทำบุญ โดยปกติคนส่วนมากแล้วการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทาน เพื่อเป็นการสะสมความดีให้กับตนเราเองรวมถึงยังได้แผ่บุญกุศลที่เราได้ทำนั้นส่งไปยังคนที่เราตั้งใจที่จะทำไปให้ และสิ่งห นึ่ งที่คนเรานั้นมักจะทำกันอยู่ไปบ่อยๆ นั่นก็คือ การขอพร เพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับหลายๆคน

การขอพร เป็นการอธิษฐานให้ชีวิตมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของการงาน การเงิน ความรัก เรื่องครอบครัว ล้วนเป็นสิ่งที่เราขอพรให้มีแต่สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิต แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำบุญและการขอพรนั้นเราจะต้องมีการอธิษฐานในแบบไหนถึงจะดีต่อตัวเราและครอบครัวเรามากที่สุด

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

คนจำนวนมากหลายๆท่านได้หันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ตัวเรานั้นมีความสุขได้มากขึ้น แต่รู้หรือไม่ว่าสำหรับไปที่การอธิษฐานแบบไหนถึงจะให้ผลที่ดีกับตัวเรา เราตามมาดูกันเลยคำอธิษฐาน เวลาการทำบุญของบุญจากธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน นี้จงถึงแก่ เจ้ากรร มนายเ วร และผู้ปก ปัก รักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ

ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า

ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธ ร ร มได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้ง ตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระย ม ราชจงเป็นสักขี พ ย านในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า การให้ธ ร ร มเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง เพื่อล ด วิ บาก กรร มให้ลดลงอโห สิก ร ร มก่อนแล้ว แผ่ เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่ เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่านทำตามนี้แล้วชีวิตจะ พ้ นวิ บาก ไปถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย ครอบครัว หมดโ ร ค ภัย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข

การทำบุญ ทำแล้วมีประโยชน์อย่างไร

การทำบุญนั้นคือการทำความดี ทำในสิ่งที่ได้เป็นประโยชน์สำหรับตนเราเองและสำหรับผู้อื่น การกระทำความดีตามหลักคำสอนในทางศาสนา มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มพูนความดีที่เราสามารถสร้างกระทำได้ด้วยตนเอง

การทำบุญเป็นการนำความสุขมาให้ตัวเรา ทำให้ตัวเรานั้นมีจิตใจที่เต็มไปด้วยบุญ จิตใจผ่องใส มีความบริสุทธิ์ ชีวิตมีแต่ความสงบและมีคุณงามความดี เจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของเรา ซึ่งวิธีการทำบุญนั้นเป็นการกระทำในสิ่งที่เป็นบุญเก่ากว้างๆวิธีการทำบุญจะมี 3 วิธีคือ

1 การให้ทาน การทำบุญตักบาตรถวายสังฆทา นถวายสิ่งของต่างๆ การเลี้ยงพระ การให้ทรัพย์ หรือให้สิ่งของกับผู้อื่นที่ไม่มี ของบางอย่างที่เรามีมากเราก็สามารถที่จะมอบให้ผู้อื่นเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้โดยที่เราไม่เดือดร้อน

2 การรัก ษา ศีล ไม่ว่าจะเป็น ศีล 5 หรือศีล 8

3 การเจริญภาวนา เช่น ทำสมาธิอบรมใจ ปฏิบัติก ร ร มฐาน สวดมนต์

การทำบุญหากปฏิบัติได้ครบ 3 วิธีนี้ถือได้ว่าเป็นการทำบุญได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อเราทำแล้วจิตใจของเราจะเกิดเป็นความสงบสุข และค้นพบความสุขที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้อย่างแท้จริง

เรียบเรียง : hostingrc

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *