เข้าวัดทำบุญให้อธิษฐานแบบนี่ ผลดีแก่ตัวเรา

เข้าวัดทำบุญให้อธิษฐานแบบนี่ ผลดีแก่ตัวเรา

เวลามีเรื่องทุ ก ข์ใจไม่สบายใจส่วนมากก็มักจะเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำบุญไหว้พระขอพรให้มีสิ่งที่ดีเข้ามา แต่รู้หรือไม่ว่าการอธิษฐานในแบบไหนจึง จะให้ผลที่ดี กับตัวเรามากที่สุด ตามมาดู กัน

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก…..(ธ ร ร มทาน , สังฆทาน , วิหารทาน ) นี้

จงถึงแก่ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร และผู้ปกปั กรั ก ษ า ดูแลช่วย เหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ

ขอให้บุญนี้เป็นปัจจัยให้กับตัวข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด ก็ขอให้คำว่าไม่มี ไม่รู้ในสิ่งที่ไม่ดี จงอย่าปรากฏกับตัวข้าพเจ้า

ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประ เ ท ศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธ ร ร มได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ ลึกซึ้ง ตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ

ขอท่านพระ ย ม ราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

คาถาแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เ ป ร ต ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

บทกรวดน้ำให้เจ้าก ร ร ม นาย เ ว ร

การกรวดน้ำให้กับเจ้าก ร ร มนาย เ ว รนั้นแนะนำว่าให้ทำกันในทุกๆท่าน หลังจากที่เราทำบุญ ให้กรวดน้ำ อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคย ล่ ว งเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใด ก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิก ร ร ม และอนุโมทนายบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำ น า จบุญนี้ด้วยเทอญ

ผลบุญของการแผ่เมตตาที่ตัวเราจะได้รับนั้นจะทำให้ตัวเรานอนหลับอย่างเป็นสุข ตื่นเช้ามามีความสุขไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย ย่อมคุ้มครองตัวเราปลอด ภั ย จากอั น ต ร า ย จากสิ่งต่างๆ มีสมาธิ มีความผ่องใส มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ทุกวัน

ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขในการดำเนินชีวิต

เรียบเรียง : hostingrc

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *