คืนนี่สวดเลย ขอเรียกทรัพย์ เรียกโชค ให้เพิ่มพูน

คืนนี่สวดเลย ขอเรียกทรัพย์ เรียกโชค ให้เพิ่มพูน

ในบทสวดมนต์ของแต่ละบทนั้นก็ได้มีความหมายที่ต่างกันออกไป ล้วนได้ให้ความหมายที่ดี ให้พรที่ดีกับผู้ที่สวด จะช่วยทำให้ผู้ที่สวดนั้นสะสมบุญที่ดี ให้กับตนเอง สวดมนต์แล้วจะเกิดเป็นความสุข เกิดเป็นความสบายใจ

พระสิวลี ท่านได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ที่ได้มีบารมีสูงมากๆ ในด้านของโชค ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่แห่งใดพระสิวลีทรงมีอิ ท ธิ พลมากมายมหาโชค สำหรับผู้ที่บูชานั้นจะได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะได้รับการช่วย เหลือในด้านของโชค ลาภเงินทอง บุญบารมีความมั่งมีความมั่นคง จะสังเกตได้ว่าคนใหญ่คนโตนั้นเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเขาเลือกบูชาพระสิวลีเป็นหลัก

การกราบไหว้บูชาพระสีวลี เชื่อว่าชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เพราะเนื่องจากว่าพระสิวลีนั้น เป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก และถือได้ว่าเป็นศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า หลายคนมักจะคุ้นเคยกันดีกับรูปลักษณ์ของพระสิวลีที่เป็นภิกษุ มือขวาท่านถือไม้เท้า มือด้านซ้ายแบกกรด สะพายบาตรบ้ า ง บางครั้งก็เจอแบบสะพายย่าม เครื่องอัฐบริขาร โดยพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงยกย่องพระสิวลีว่าเป็นเอตทัคคะ เรื่องของการมีลาภมาก ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูง

โดยคาถาที่เรานำมาฝากในวันนี้ แต่งโดย ห ล ว งพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำปาง ซึ่งการจะขอลาภจากพระสีวลีแบบได้ผลเร็วทันตานั้น มีเคล็ดลับสำคัญอยู่ว่า จะต้องเป็นคนที่ทำทานมาก ช่วยผู้อื่นมาก สละซึ่งประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และจะต้องสวดให้ครบ 5 จบต่อการสวด 1 ครั้ง

คำอธิฐานขอลาภจากพระสีวลี (โดยห ล ว งพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)

ตั้งนโม 3 จบ

สีวลี มหาเถรังฺ วันฺทามิหังฺ ( 3 จบ )

มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภังฺ เม เทถะ

พระคาถาบูชาขอลาภประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน

วันอาทิตย์ (ให้ภาวนา 6 จบ) ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันจันทร์ (ให้ภาวนา 15 จบ) ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันอังคาร (ให้ภาวนา 8 จบ) ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปัจจะยาทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา ฯ

วันพุธ (ให้ภาวนา 17 จบ) ทิตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สา รัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหา ฯ

วันพฤหัสบดี (ให้ภาวนา 19 จบ) ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ

วันศุกร์ (ให้ภาวนา 21 จบ) ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะรปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทาฯ

วันเส า ร์ (ให้ภาวนา 10 จบ) ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะ ฯ

การสวดพระคาถาสิวลีนั้นถ้าสวดได้ในทุกๆวันจนครบทั้ง 7 วันก็จะยิ่งดี หากว่าจะขอล า ภขอโชคเป็นพิเศษ เช่น การติดต่อธุรกิจสำคัญๆก็ให้สวดคาถาบูชาพระสีวลีนำก่อนและหลังจากนั้นจึงทำการสวดคาถาขอลาภขอโชคพระสิวลีประจำวันตามกำลังวันของวันนั้นๆ เวลาไปติดต่อธุรกิจหรือกำลังค้าข า ยอยู่ให้ภาวนาหัวใจไว้ในใจตลอดเวลาว่า “นะ ชาลีติ ปะสิทธิลาภา”

สวดได้ในทุกๆคืนตามกำลังวัน การสวดนั้นขอให้ทุกท่านได้มีความตั้งใจที่ดี อธิษฐานขอพรขอให้เป็นน้ำพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นเมตตามหานิยมช่วยทำให้ค้าข า ยดี ให้เอาน้ำมนต์มาประพรมร้านบ้ า น สิ่งของ จะช่วยทำให้นำโชคหลังจากเข้ามา ทั้งยังปัด เป่าสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาให้ออกไปได้

เรียบเรียงโดย : hostingrc

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *