บทสวดมนต์ สวดทุกวันก่อนนอน อิ่มเอิบบุญมาก

บทสวดมนต์ สวดทุกวันก่อนนอน อิ่มเอิบบุญมาก

บทสวดมนต์ก่อนนอน การตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งใจ มีสมาธิในการสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนนั้น จะเป็นการเพิ่มบุญบารมีให้กับตนเอง หนุนนำชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป สวดมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนั่งสมาธิ แผ่ส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำให้กับตนเอง ครอบครัว คนรอบข้างหรือผู้ที่จากไป แล้วให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ อาราธนาศีล 5

อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ , ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ , ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ

บทสวดมนต์ นะโมสรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ)

บทสวดมนต์ ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ , ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ , สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ , ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ , ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ , ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ , ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ , ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณังคัจฉามิ

บทสวดมนต์ สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ , อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ , กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ , มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ , สุ ร าเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทสวดมนต์ อธิษฐานรักษาศีล 5

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่า ต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะขอรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ดังเดิม

บทสวดมนต์ก่อนนอน ศีล 5

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (กล่าว 3 จบ)

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุ ก ข์ อะเวโร โหมิ ปราศจากเ ว ร อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอัน ต รายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุ ก ข์การทุ ก ข์ใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรัก ษาตนให้พ้นจากทุก ภั ย ทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิดแก่เ จ็ บต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น , อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเ ว รแ ก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียด เบียนซึ่งกันและกันเลย อะนี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รัก ษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร , อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย , อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา , อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา , อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา , อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี , อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอบคุณ : postsod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *